Välkommen till Nav!

Nyheter & blogginlägg

2013/01/02

Nav-bloggen: Susanna Alakoski om fattigdom

Fattigdom är en global historia men i den dagsaktuella lokala debatten läser vi att fattigdom både minskar och ökar, hur hänger det ihop? Är det ...
2012/12/05

Nav-bloggen: Nu drar Nav igång

Välkommen till NAV - En arena, ett torg, skapat för att minska avstånden mellan människor - mellan medborgare och myndigheter, mellan skola och ...

StudioN

Play
2016/09/17

ifous workshop med interactive inst.

ifous workshop med interactive inst.

Följ Nav