Toppnyhet

2015/06/09

Välkommen att ställa frågor och lämna förslag om Nackas fritid

Var med på fritidsnämndens öppna sammanträde den 16 juni, kl 18.00 i Nackasalen, Nacka stadshus, Granitvägen 13. Vi bjuder på kaffe, kaka och frukt. 

Har du en idé om något som har med mål, finansiering, uppföljning eller investeringar inom fritidsområdet (idrotts- och fritidsanläggningar, simhallar, fritidsgårdar, lekplatser, stöd till föreningslivet) att göra? Kom och ställ frågor och lämna förslag direkt till politikerna i fritidsnämnden, som ju är de som tar besluten.

Undomar på sin fritid18.00–18.30 Allmän frågestund, föreningar och allmänheten är välkomna att ställa frågor och lämna förslag.
18.30 Sammanträdet öppnas, alla är välkomna att lyssna.

Ett par punkter ur dagordningen:
• Vad föreningar tycker om kommunens stöd
• Vilka idrottsanläggningar det nu investeras i, t.ex i Myrsjö och Björknäs

Se alla ärenden (finns from onsdag 10 juni)

För frågor, kontakta nämndsekreteraren Maria Baeva, e-post: maria.baeva@nacka.se

Välkommen!
Fritidsnämndens ordförande Richard Wendt

Läs mer om fritidsnämndens områden och ansvar 

Publicerad av fritid@nacka.se, Nacka kommun.  

Kommentera