Kontakt

Kontakt

Välkommen till NAV-nätverket 

För att få en helhetsbild av NAV's verksamheter besök vår hemsida NAVsweden.se


Kontaktpersoner: 

Daniel Lundqvist - ansvarig NAVsweden.
mail: daniel@navsweden.se 
tel: 076-771 75 77

Samordnare av ungdomsredaktionen StudioN :

Johanna Gagner - StudioN, johanna.gagner@nacka.se
t
el: 070-775 11 95

Följ Nav