Om Nav

Om Nav

Vad är NAV?

Nav är ett nätverk och en mötesplats för hållbar samhällsutveckling, innovation och lärande.

På NAV blandas olika samhällsaktörer, kompetenser och processer. Tillsammans fördjupas frågeställningarna och nya lösningar för de utmaningar som finns i vår samtid. Syftet med NAV är att öka samhällets förmåga att göra hållbara val för framtiden.  

NAV har ett nära samarbete med kommuner, myndigheter, näringsliv, forskning, kultur och föreningsliv. NAV-arenan startades 2013 och hade då Samordningsförbundet som värd/huvudman. Under de senaste året 2014 har Nacka Kommun agerat värd/huvudman. Under hösten 2015 kommer NAV att organiseras som en oberoende, icke vinstdrivande organisation under samlingsnamnet NAV Sweden. Samspelet med myndigheter, näringsliv och civilsamhälle ska fördjupas och vidareutvecklas. 

Vad är Nav-scen?

Nav-scen är en mötesplats i Dieselverkstaden i Sickla där NAV-nätverkets alla aktörerer och partners är välkomna att jobba och mötas i olika typer av workshops, föreläsningar och seminarier . Här sker möten och samarbeten mellan myndigheter, näringsliv, skolan och föreningslivet. KulturCentrum, Nacka Kommun ansvarar för att lokalen håll öppen och funktionell och administrerar även bokning och uthyrning. 

Nav-scen hittar du på plan 3 i Dieselverkstaden.

 

På Nav-scen kan du:

Få tillgång till en fast eller tillfällig arbetsplats. 

Möta samarbetspartners, kunder eller medborgare

Använda Nav-scen som event och konferensyta

 

Använda Nav-scen som kommunikationsplattform för att lyfta goda exempel

Använda Nav-scen som en arena för kompetensutveckling och lärande.

Använda Nav-scen som pilotyta ”Samhälls-maker-space” och som en plattform för nya projekt och idéer. Vill du veta mer om maker-space, läs definitionen här.

Välkomna att bidra till en hållbar samhällsutveckling och en ansvarsfull tillväxt i en föränderlig värld.

 

Följ Nav